ASF NV

AIR TRANSPORT/ AIRFREIGHT

AEO certificaat

ASF nv is houder van het AEO-certificaat. Dit certificaat wordt door de douane verleend aan bedrijven die internationaal actief zijn en als betrouwbaar worden bestempeld.

ASF nv heeft het meest ruime certificaat in handen, m.n. het gecombineerd certificaat douanevereenvoudigingen en veiligheid. Hiermee wordt bevestigd dat wij de criteria inzake de douanewetgeving en fiscale wetgeving naleven, dat ASF nv financieel gezond is en dat de beveiliging van de goederenstroom optimaal is.

Dit biedt voor u als klant allerhande voordelen in het internationale handelsverkeer.

Er worden immers minder fysieke controles en documentcontroles uitgevoerd door de douane. Indien er wel controles nodig zijn, zullen wij hiervan een vooraankondiging ontvangen. Bovendien krijgt men als houder van betreffend certificaat voorrang bij mogelijke douanecontroles, waardoor een snellere afwikkeling mogelijk is. Daarnaast kan worden verzocht dat de controle op een bepaalde plaats worden uitgevoerd indien dit minder tijdrovend is en/of minder kosten met zich mee brengt. Ook dienen minder gegevens te worden verstrekt in de aangiftes.

ASF nv kan dan ook een meerwaarde betekenen voor u als klant.

+32 (0) 3 201 96 90 | info@asfnv.be
This is default text for notification bar