ASF NV

DISCLAIMER

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Deze website is een initiatief van ASF nv, met zetel gevestigd te 9120 Melsele, aan de Schaarbeekstraat 20 E2, met K.B.O. nummer: 0425.070.034

Aanvaarding algemene voorwaarden

Het gebruik van deze website houdt in dat u zonder beperking akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

ASF nv kan op ieder moment de voorwaarden herzien. U bent hierdoor gebonden en dient voor iedere toegang op de website deze pagina te bezoeken om de juiste en actuele voorwaarden, waaraan u bent gebonden, na te zien.

Voorwaarden

De informatie op deze website is alleen voor informatieve doeleinden.

ASF nv stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de website juist en actueel is op het moment dat deze beschikbaar wordt gesteld, doch geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie op deze website.

ASF nv, gelieerde ondernemingen, directeurs, werknemers of andere derde die op deze site worden genoemd, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) die voortvloeit uit het gebruik, de onmogelijkheid om te gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze site evenals alle websites die aan deze site zijn gekoppeld, of door uw vertrouwen op bepaalde informatie geleverd in deze website. ASF nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw computer of virussen die uw computer en software kunnen infecteren, verlies van data of iedere andere eigendom door uw toegang tot deze website, evenals websites die aan deze zijn gekoppeld.

De materialen die op deze website worden weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot alle redactionele materialen, informatieve teksten, foto’s, illustraties, artwork en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en dienstmerken zijn ofwel eigendom van ASF nv, licentiegevers of zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten. Het gebruik ervan is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASF nv.

U erkent dat u volledig aansprakelijk bent en ASF nv schadeloos zal stellen voor aansprakelijkheid/ schade die voortvloeit uit claims door uw gebruik van de website en de toegang vanaf uw internetaansluiting tot de website.

ASF nv behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

In geval van geschil zijn de Belgische Wetten van toepassing, met exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.

+32 (0) 3 201 96 90 | info@asfnv.be
This is default text for notification bar